Cart 0

Huurvoorwaarden springkastelen

HUURVOORWAARDEN SPRINGKASTELEN

Verhuurder

CirCache

0556.904.417

Tom Verdyck

Picardielaan 67

2970 Schilde

0472 99 52 32

tom.verdyck1@telenet

info@circache.be

 

 

Algemene informatie

 

Al onze springkastelen zijn van Europese makelij. Wij verhuren enkel kwaliteitsvolle materialen die voldoen aan de Europese normen en die onderworpen zijn aan strenge controles.  Al onze springkastelen zijn voorzien van de nodige veiligheidsmaatregelen en zijn in het bezit van een veiligheidscertificaat. U kan bij levering van het springkasteel vragen naar ‘het logboek met gebruikershandleiding’ en ‘het certificaat van goedkeuring’.

 

De springkastelen worden grondig gereinigd en gecontroleerd na elke verhuurperiode, zodat de volgende huurder een springkasteel in perfecte staat ontvangt. 

Bij het ophalen moet het springkasteel opgeblazen en in dezelfde staat zijn zoals het geleverd is.

 

 

Verantwoordelijkheid

 

CirCache kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de opbouw, de afbouw, de schade aan de ondergrond en/of de schade aan elektrische installaties. Het is de huurder die aansprakelijk is voor eventuele schade en/of ongevallen veroorzaakt door het springkasteel tijdens de huurperiode.

 

Schade toegebracht aan het springkasteel of aan onderdelen kan aangerekend worden aan de huurder als blijkt dat de schade niet uit normale slijtage is ontstaan . Ook bij diefstal van het kasteel of onderdelen worden de kosten voor de vervanging doorgerekend. De huurder kan hiervoor een extra verzekering afsluiten bij zijn of haar verzekeringsagent.

 

Eventuele extra reinigingskosten door abnormaal gebruik worden forfaitair aangerekend aan de huurder ter waarde van € 50.

 

De blazer van het springkasteel mag nooit worden afgedekt. Indien u de blazer uitschakelt mag deze weer worden aangeschakeld als de motor volledig tot stilstand gekomen is. Indien het springkasteel bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de blazer en het veilig wegbergen ervan.

 

 

Duur van het contract

 

De huurperiode begint ten vroegste om 9.00 uur en eindigt ten laatste om 20.00 uur. Na onderlinge afspraak kan er een afwijking op de huurperiode zijn. De huurder mag het gehuurde niet doorverhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van CirCache.

 

 

Transport – Levering

 

Al onze attracties worden steeds door ons geleverd en geplaatst. Onze prijzen zijn inclusief BTW, leveren, plaatsen en ophalen op de gewenste locatie binnen een straal van max 15 km rond Schilde. Buiten deze cirkel worden transportkosten aangerekend         (€ 0,35 per gereden km volgens www.routenet.be)

Bij de plaatsing van het springkasteel dient de huurder een waarborg van € 100 cash te betalen . Die borg wordt door de verhuurder bij ophaling cash terug overhandigd aan de huurder indien er geen schade en/of vervuiling is vastgesteld.

Het springkasteel wordt steeds op een zachte, vlakke ondergrond vrij van scherpe objecten geplaatst; bij voorkeur op gras. Voor een gemakkelijke levering vragen wij een vlakke doorgang van min 1 m breedte. Rondom het springkasteel dient men 1 m vrije ruimte te voorzien. Aan de achterzijde voorziet men 2 m voor de plaatsing van de blazer, die tevens nooit mag afgedekt worden. De aanvoerbuis tot de blazer moet steeds gestrekt liggen om verbranding van de motor te voorkomen. Na opstelling mag het gehuurde niet meer verplaatst worden.

De huurder voorziet een verlengkabel met aarding 220-230V en 16A tot aan de achterzijde van het springkasteel.

 

 

Betalingsvoorwaarden

 

De betaling van de huur van de gehuurde attractie contant bij levering of voorafgaand via overschrijving op ons rekeningnummer BE68 3631 3751 6334 met vermelding van ‘Naam, adres van opstellen en datum‘. Houd voor de zekerheid een afschrift van betaling bij de hand tijdens de plaatsing.

U kan uw reservering gratis annuleren, indien u ons minstens 48 uur op voorhand verwittigt. Nadien voelen we ons genoodzaakt € 50 aan te rekenen. Als het gaat om een annulatie omwille van het slechte weer, is annulatie gratis mogelijk tot 2 uur voor levering.

Weersomstandigheden

Bij regenweer blijft het kasteel in opgeblazen toestand staan, uitgezonderd bij onweer en zware rukwinden mag het tijdelijk afgelaten worden. Na de regen dient u het gehuurde zo snel mogelijk terug op te blazen zodat het kan drogen.

Bij aanhoudende regen dient men de stroom uit te schakelen, muren naar binnen te plooien en vervolgens het springkasteel dubbel te vouwen om insijpeling van water te voorkomen.

 

Voor de veiligheid van de huurder moeten de gehuurde goederen bij stormweer of bij wind hoger dan 5 beaufort leeg zijn. Bij onweer of hevige wind moeten de gehuurde goederen volledig gesloten zijn voor eigen veiligheid. Personen die dan nog aanwezig zijn op het gehuurde goed zijn volledig op eigen risico aanwezig waardoor de verhuurder niet en nooit verantwoordelijk kan gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

 

 

Aandachtspunten bij huur springkasteel

  • De minimale leeftijd is 3 jaar.
  • Laat kinderen nooit zonder toezicht op het springkasteel
  • De kinderen niet op de muren en dwarsbalken laten klimmen.
  • Respecteer het aantal personen.
  • Het springkasteel niet betreden met schoeisel en scherpe of hete voorwerpen.
  • Het gebruik van voedsel en drinken op het springkasteel is verboden.
  • Bij drukverlies, het springkasteel ontruimen.
  • Het gebruik van water, zand en modder is verboden op het springkasteel.
  • Volwassenen mogen het springkasteel enkel betreden in geval van gevaar.

 

Bij plaatsing van het springkasteel verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden.