Cart 0

Huurvoorwaarden circuskoffers

HUURVOORWAARDEN CIRCUSKOFFER

Verhuurder

CirCache

0556.904.417

Tom Verdyck

Picardielaan 67

2970 Schilde

0472 99 52 32

tom.verdyck1@telenet

info@circache.be

 

 

Algemene informatie

 

De circuskoffers kunnen enkel opgehaald en teruggebracht worden op afspraak.

De afhaling van de koffer geschiedt de dag voor of van gebruik. Juist voor het afhalen dient de koffer gecontroleerd te worden door de huurder.

Het terugbrengen van de koffer geschiedt de dag van of na gebruik. De verhuurder zal de koffer bij het terugbrengen dadelijk controleren.

De circuskoffers worden grondig gereinigd en gecontroleerd na elke verhuurperiode, zodat de volgende huurder een koffer in perfecte staat ontvangt. 

Bij het terug afleveren moet de koffer in dezelfde staat zijn zoals het geleverd is.

Eventuele extra reinigingskosten door abnormaal gebruik worden forfaitair aangerekend aan de huurder ter waarde van € 50.

Schade toegebracht aan de koffer of aan materialen kan aangerekend worden aan de huurder als blijkt dat de schade niet uit normale slijtage is ontstaan . Ook bij diefstal worden de kosten voor de vervanging doorgerekend. De huurder kan hiervoor een extra verzekering afsluiten bij zijn of haar verzekeringsagent.

Voor het aanvullen van de koffer zullen de winkelprijzen worden gehanteerd.

De huurder mag het gehuurde niet doorverhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van CirCache.

 

 

Verantwoordelijkheid

 

CirCache kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik van een circuskoffer en het aanwezige materiaal. Het is de huurder die aansprakelijk is voor eventuele schade en/of ongevallen veroorzaakt tijdens de huurperiode.

 

 

 

Betalingsvoorwaarden

 

De betaling van de huur van de circuskoffers gebeurt contant bij afhaling of voorafgaand via overschrijving op ons rekeningnummer BE68 3631 3751 6334 met vermelding van ‘Naam, circuskoffer ...  en datum‘. Houd voor de zekerheid een afschrift van betaling bij de hand tijdens het afhalen.

Bij het afhalen van de circuskoffer dient de huurder steeds een waarborg van  € 100  cash te betalen . Die borg wordt door de verhuurder bij het terugbrengen cash terug overhandigd aan de huurder indien er geen schade en/of vervuiling is vastgesteld.

U kan uw reservering gratis annuleren, indien u ons minstens 48 uur op voorhand verwittigt. Nadien voelen we ons genoodzaakt € 50 aan te rekenen. Als het gaat om een annulatie omwille van het slechte weer, is annulatie gratis mogelijk tot 2 uur voor levering.

 

Bij afhaling van de circuskoffer verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden.