Cart 0

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met CirCache VOF aangegane overeenkomsten,  waarbij CirCache VOF als leverancier van producten optreedt.  De koper erkent door de aankoop dat hij/zij deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Hiermee wordt het insluiten van eigen voorwaarden van de klant weersproken, het zij dan, dat iets anders werd overeengekomen. CirCache VOF heeft recht om eventuele (druk)fouten te verbeteren en prijzen te wijzigen.  

 

Contractafsluiting

Offertes gelden steeds voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Zij worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege CirCache VOF. 

Het opnemen van het contract en het afwikkelen van de bestelling vindt normaal gesproken per e-mail en geautomatiseerd plaats. De koper dient ervoor te zorgen, dat het door hem aangegeven e-mailadres correct is, zodat dit adres de door de verkoper gestuurde e-mails in alle omstandigheden kan ontvangen.

De juridisch bindende bestellingsopgave tussen CirCache VOF en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging  bij de koper is toegekomen.    

 

Leverings- en verzendvoorwaarden.

CirCache VOF streeft er naar bestelde goederen binnen de week te versturen en hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na de maximale levertijd heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder nadere ingebrekestelling.

De goederen worden geleverd door toezending aan het door de koper aangegeven adres, tenzij iets anders werd overeengekomen. De eventueel vooropgestelde leveringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend voor CirCache VOF. Laattijdige leveringen geven de koper geen recht op schadevergoeding, boete, weigering of ontbinding van het contract.

Indien de bestelling niet kan geleverd worden, zal de overeenkomst van rechtswege worden ontbonden. Bij gedeeltelijke levering zal CirCache VOF de klant informeren  om verdere, concrete afspraken te maken. 

Het zelf afhalen van de goederen is eveneens mogelijk.

De verzendingen worden verstuurd door Bpost en geschieden door aflevering op het door de klant opgegeven adres of door afhaling in een postkantoor.  Elk vervoer of verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de koper. Bij een franco aflevering van de goederen verbindt CirCache VOF zich enkel tot de vergoeding van de vervoerskosten. Indien de producten, na franco levering door Circache, om welke reden dan ook worden teruggezonden naar Circache, gebeurt de verzending en/of vervoer op kosten van de koper.

Verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht van de bestelling.

 

Verzendkosten (exclusief BTW) voor België

Enveloppen en pakketten tot 100 g (gewoon per post)                    € 2,89

Enveloppen en pakketten vanaf 100 g tot 2 kg                                 € 5,37

Enveloppen en pakketten vanaf 2 kg tot 10 kg                                 € 6,61

 

 

Verzendkosten (exclusief BTW) voor Europa

Enveloppen en pakketten tot 100 g                                                  € 3,72

Enveloppen en pakketten vanaf 100 g tot 1 kg                                 € 12,40

Enveloppen en pakketten vanaf 1 kg tot 10 kg                                 € 12,40

 

 

Betalingsvoorwaarden en eigendomsrecht

Voor zover uit het aanbod van CirCache VOF niets anders blijkt, zijn de aangegeven prijzen eindprijzen, die de wettelijke BTW bevatten. De koper heeft verschillende betalingsmogelijkheden ter beschikking, die in de online shop worden weergegeven. De facturen zijn tevens betaalbaar via overschrijving en de vervaldag is vastgelegd op 30 dagen na factuurdatum.

Leveringen aan buitenlandse kopers kunnen in enkele gevallen extra kosten met zich meebrengen, die buiten de macht van CirCache VOF liggen en door de koper te dragen zijn.

Zolang de koper de totale prijs (goederen en verzendingskosten) niet betaald heeft, blijven de goederen eigendom van CirCache VOF. De goederen worden pas verzonden van zodra het geld op de bankrekening van CirCache VOF staat.

De bestelling kan ook contant betaald worden bij afhaling van de goederen. Er is in de winkel geen bancontact aanwezig.

 

Recht van herroeping

De koper beschikt in principe over een recht van herroeping binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen. Hij dient de goederen in de originele verpakking aan ons terug te sturen of te overhandigen. De transportkosten zijn in dit geval ten laste van de koper. Niet of niet-voldoende gefrankeerde terugzendingen worden geweigerd. CirCache VOF betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij er tussen de partijen anderszins wordt overeengekomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u CirCache VOF schriftelijk per aangetekend schrijven of e-mail op de hoogte brengen van uw beslissing tot herroeping.

De koper kan aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen, indien dit het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Garantie

De garanties zijn onderhevig aan de voorwaarden die de fabrikanten stellen. Bij onregelmatig en/of foutief gebruik of reparatie door een onbevoegd persoon vervalt deze garantie.

CirCache VOF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen en afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

 

Gegevensbeheer en privacy

CirCache VOF hanteert en respecteert de wettelijke voorschriften inzake ‘Bescherming van persoonsgegevens’. CirCache VOF   behandelt uw gegevens met zorg en zal uw informatie nooit aan derden ter beschikking stellen.

CirCache VOF zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Uw telefoonnummer en e-mailadres zullen gebruikt worden om contact met u op te nemen voor de uitvoering van de bestelling.

 

Toepasbaar recht

Voor alle wettelijk relaties tussen de partijen geldt het Belgisch recht onder uitsluiting van de wetten over de internationale koop van beweeglijke goederen. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

CirCache VOF                   Vestiging                            +32 (0)472 99 52 32         ING SCHILDE

Picardielaan 67                Schoolstraat 58 A            info@circache.be           IBAN BE68 3631 3751 6334

2970 SCHILDE                    2970 SCHILDE                    www.circache.be           BIC BBRUBEBB

Belgium                              Belgium

BTW BE0556.904.417 

 

 

CirCache
sircache
circash
sircash
sirkache
sirkash
cirkash
circus
circuswinkel
circusmateriaal
jongleren
jonglerie
diabolo
circuskoffer
geocaching
geocacher
trackable
trackables
coin
geocoin
petzl
petzel
ammobox
amobox
springkasteel
springkastelen
verhuur
ballon
balllonnen
chinees bordje
cigar box
cigarbox
devilstick
develstik
develstick
flowerstick
flowerstik
flouwerstik
flouwerstick
jojo
poi
rollend materiaal
springtouw
springtauw
vuurmateriaal
vuurmaterialen
evenwicht
containers
cachecontainers
cachen
geocachen
geo-cachen
kachen
kaschen
geokaschen
klimmateriaal
spelati
gapp
groundspeak
astrojax
astrojackx
astrojakx
jongleerbal
jongleerballen
jongleerkegel
jongleerkegels
jongleerring
jongleerringen
jongleering
jongleeringen
jongleerfakkel
vuurfakkel
vuurbal
vuurdevilstick
vuurpoi
comet
kevlar
keflar
vuurspringtouw
zipp lighting stick
zip lighting stik
jongleerbord
jongleerborden
jongleermes
jongleermessen
jongleereieren
stageball
stage bal
stage ball
contactbal
contactball
contact bal
tornado
rubber king
rubberking
harlekin
harlekijn
finesse
fines
bubble ball
bubbel bal
bubble bal
beanbag
bean bag
acryl bal
acrylbal
acril bal
acrilbal
loopbal
pirouette
lunastick
lunastik
lunastix
delphin
delfin
kegel
qualatex
kwalatex
modelleerballon
modelleerballonnen
windring
henrys
henries
hendris
henry's
qu-ax
bilibo
mikido
kiwido
mikido
AP
active people
pogostick
pogostik
minifiets
wheelcover
wieldeksel
actoy
pedasan
actoy
actoi
actoj
pedalo
pedallo
peedallo
stelten
slackline
slackstar
bouncing ball
rola bola
rolla bolla
play
plai
miste babache
babache
geoachievement
geoachievements
geo-achievements
kits
logmateriaal
log materiaal
magneet
magneten
micro
nano
nachtcaching
nacht caching
nacht cachen
nachtcachen
patch
regular
travel bug
travelbug
travel bug sticker
sticker
awards
achiever
travel tag
tag
airline
ammo can
anneau sling
ascension
stijgklem
steigklem
blokmagneet
boostapak
rugzak
geocoin
geocoins
cachelabel
cache label
cachekinz
capsule
cito geocoin
klimgordel
firefighter
footape
garmin
houwtouw
pet
gecko
tacks
nachttacks
geoknots
geoknots rogsheet roller
rogsheet roller
survival armband
servival
geovan
grigri
heads/tails
hoofdlamp
hide-a-cache
hide-a-ammo-can
werpzak
werpzakje
knijpkat
leatherman
leaderman
leadermen
letherman
leathermen
magneet auto
magneetband
cache container
karabiner
telescopische magneet
vuurstick
uv pen
uvlicht
uv licht
uvpen
clown
disco fun
multiplay
supermagneet
powertools
geokids
bravo
dam
enghelhart
ballaballa
4M
ts-stilts
tsstilts
tstilts